تبلیغات
شعر، اندیشه، احساس - در وصف حضرت محمد (ص)

                                   پیوسته بود در نظرم نام محمد                                                     

                                                               چون نوش کنم باده ز می جام محمد

                                   در کعبه نشان قدمش بینم و بوسم                                                    

                                                                       گر بخت شود یار به ابرام محمد      

                                   مرغان همه شادند که از دام رهایند                                                

                                                                     من شاد که افتم به بر دام محمد

                                    صد برگ گل از خجلت خود روی بپوشاند                                         

                                                                     چون دید دمی چهره گلفام محمد

                                    خورشید و مهش حلقه بگوش در اویند                                               

                                                                    چون سبع سماوات بود رام محمد      

                                    شد ماه دو نیم از اثر نیم اشارت                                                       

                                                                    بین جلوه قدرت تو دراقدام محمد

                                   عالم همه در گرد جمالش به طوافند                                                  

                                                                   حیرت زده در کعبه   ز احرام محمد

                                   خود گر چه یتیم است ولی در یتیم است                                             

                                                                   ایتام   همه   شاد  ز   اکرام محمد        

                                    گفتار وی از روی هوس نیست بدانید                                               

                                                                  ایات    الهی   بود     الهام   محمد

                                   شام ملک ارلحم بوداز دو سه الوان                                

                                                             گه شیرو گهی نان و نمک شام محمد

                                    نی من که همه خلق بگویند فراوان                                                   

                                                                   ای کاش  که بودیم   در ایام محمد

                                    احمد به جهان مثل و همانند ندارد                                                   

                                                                   الا علی  آن یاور  و هم گام  محمد

                                    او بهر خودش هیچ غم و غصه ندارد                                                    

                                                                   درد  همه ی  خلق  بد  آلام  محمد                   

                                              

                                       پس ختم رسالت نبود خرقه هر کس                          

                                                                   جز قامت موزون و جز اندام محمد

       

                                     لبخنده تر از نقش ر خش چهره نبینیم                                                      

                                                                   در    روز  قیامت  رخ  بسام  محمد  

                                      با سحر بسی خلق گرفتار نمودند                                                   

                                                                  باطل بشد آن سحر زاشمام محمد

                                      جز شهر مدینه نبود جای که تابد                                                   

                                                                 خورشید   ولایت  ز   بر  بام  محمد

                                      غیر علی آنگه که تواند که نماید                                                    

                                                                 درک  سخن  و جمله ی ایهام محمد

                                      آنسان که به اسلام نمودم به جهان روی                                             

                                                                خواهم که  روم جانب  اسلام محمد

                                      از روی عطا  لطف  به عامی بنماید                                                  

                                                                با سیل  گنه چشم  به  انعام محمد            تاریخ : چهارشنبه 21 مرداد 1394 | 01:31 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ تلالا | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | قالب وبلاگ