تبلیغات
شعر، اندیشه، احساس - صنما
با   من   صنما    میخانه  بیا                   بهر     زدن    پیمانه    بیا
تا انکه شوی مست از قدحی                 وانگه   به بغل مستانه بیا 
وصل رخ مست حاصل چو شود               اندر    طلبش    دیوانه بیا
لب بر لب گل بلبل چونهد                      چون سرو چمن جانانه بیا
هنگامه ی وصل عید است وخوشی       خواهی    تو اگر عیدانه بیا
مطرب بزند  اهنگ  طرب                       در   بزم  طرب   کاشانه بیا
هر کس که رخ مستت نگرد                  گوید  به  برم      دردانه بیا
با ما تو   بیا از    بهرخدا                      منگر   به  رقیب  فرزانه  بیا
خاک قدمت روبم به مژه                     بیجا    نبود    افسانه    بیا
هر وعده بیا پیمانه زنیم                      ممکن   نشود  عصرانه بیا
<عامی> بکند وصفت همه دم             در   وقت   سحر دزدانه بیا


تاریخ : دوشنبه 23 آذر 1394 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ تلالا | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | قالب وبلاگ