تبلیغات
شعر، اندیشه، احساس - ساقی

 

 

ما  را مباد  هرگز  دوری زجام  ساقی                 یارب همیشه   زنده میدار نام ساقی

حسن جمال   خوبان برده   قراردل را                 خوش گرتمام عالم باشدبه کام ساقی

بنگربساط عیش وبزم وطرب  همه دم                بسته به خط زلف وچشم خرام ساقی

چون بلبل اربشورد مطرب به صدترانه                 هرچند خوش بخواندباشدغلام ساقی

مارا بودهمیشه دستی  به سینه بهرش              هستیم   بر جفای  تیغ   نیام ساقی

سازوطرب نباشد خوشتربه بزم ومجلس             جایی  که  تحفه ریزد نغز کلام ساقی

هفت اسمان  بلرزد از قهر  اذرخشش                باشد   قوام   عالم اندر دوام   ساقی

از کوثر شرابش  ماییم   جرعه نوشان                ایدل به حال مستی روبرسلام ساقی 

عامی > زجان رهیده چشم ازطرب بریده            کاید   ورا   زمانی   پیک  پیام  ساقیتاریخ : دوشنبه 23 آذر 1394 | 02:23 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ تلالا | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | قالب وبلاگ