تبلیغات
شعر، اندیشه، احساس - لیلا

 

دوچشم شوخ و مست یار لیلا                      نشیند  از  بر    دیدار    لیلا 

هواخواهان نظر  بر  ره  بدارید                      همیشه چشمتان بیدار لیلا

کدامین از شمامجنون عشقست                  که اندازد تنش  در نار   لیلا

حریفان رابگو  سر    درکف ارند                     سررنگین به روی دار   لیلا

هرانکو عاشقی پاک است ومجنون                بودمستانه برخوردار    لیلا

اگر خواهی شوی مجنون دوران                    عمل کن یک به یک گفتارلیلا

طریق عشق را باشدجفا بس                       مگیر عیب وخطا در کار لیلا

بود  لیلا  به  مقصود  و  معانی                      وگر نه کس نباشدخوار لیلا

توگرنقش عجب بینی به عالم                      بود از  چرخش   پرگا ر  لیلا

مگردردی کش عشقی تو <عامی              که مجنون گشتی اندر کار لیلاتاریخ : دوشنبه 23 آذر 1394 | 02:40 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ تلالا | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | قالب وبلاگ