تبلیغات
شعر، اندیشه، احساس - باران فلک

در   شگفتم   من  از  این انجم   باران  فلک    تا  کجا  می رود  این   رشته ی تسبیح  ملک

زان   عجب تر  صنمی ساخته  برتر ز پری      باز  چون خاک  زند  جسم   صنم  را  به  الک

گوئیا  کار جهان دست عروسک  سازیست     بهر  بازیچه  کند   خلق  کس  و  گاه     کسک

یک  وصدصفر پی اش اری وصدهای دگر       نتوان   باز  شمردن   رسد    عمرت  به  هلک

غایتی   گر  نبود در  پی عالم   به   یقین        بایدش  گفت   بود  کار    جهان  دوز وکلک

چشمی ازشیشه ی جان ان مه عیار چوساخت      دیدم  این رشته  ندارد   خط  پایان  چوفدک

نه   دری و  نه رهی  بهرصعودش  باشد         نه  یکی  جام جهان بین   که  نماید  ره  فک

بی شمارا ن  مه و خورشید و زمین دارددهر      بخت ما بین که دراین بادیه شدبسته به شک

تار من کاین همه غوغا به سر و جان دارد        بود از  سایه ی  سیمی  که   نشسته  به خرک

جم بدان  جام جهان بین نتوانست که دید          پشت دیوار جهان چیست دراین رشته کهک

<عامیا> قدرت تشخیص نداری تو خموش     زر شناسان   همه  دارند  یکی  سنگ   محکتاریخ : دوشنبه 19 مرداد 1394 | 10:32 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ تلالا | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | قالب وبلاگ