تبلیغات
شعر، اندیشه، احساس - جام چشمت

 

انچه من  دیدم  از  جام   چشمت     می کنم  هدیه ی نام  چشمت

چشم  بازیگر   خفته   در     خون      بی وفا   پیشه   اندام چشمت

تا سحر بس   گشودی  تو  بر من      تا    برارم   فزون  کام  چشمت

زان    فراوان    کرشمه      ندارم       تاب    فرزانه     اوهام چشمت

دست و پای  سلامت برم نیست       بسکه  افتادم  از بام  چشمت

چشم  ارامش اندر کسی نیست       گر  بگردد  دمی رام   چشمت

عارف     زاهدی   را      ببین  تو    چون شده این زمان خام چشمت

بین چه کردی  به  چشم  تر من        گشته  بازیچه ی تام  چشمت

گفته رندی گناه  از   نگاه   است        من    وفا دار     ایام  چشمت

خط چشم  ار  شود    رهزن  دل        دل   فدای  خط   دام چشمت

می کنم وقف چشمت دوچشمم       می نهم دیده  برسام چشمت

رنگ چشمت به شب گرچه زیباست   من نبینم دمی  شام چشمت

عامی>ازجان ودل خواهد ازحق     تا   ابد   خنده  فرجام چشمت >تاریخ : دوشنبه 19 مرداد 1394 | 10:53 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ تلالا | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | قالب وبلاگ